Achizitiile publice

Asistenţă juridică în ceea ce priveşte procedura de notificare prealabilă adresată autorităţii contractante referitoare la încălcarea prevederilor legale în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică;

Asistenţă în cadrul procedurii administrativ-jurisdicţionale în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

Asistenţă în faţă instanţelor judecătoreşti competente cu privire la formularea căilor de atac împotriva rezultatelor procedurilor de atribuire şi a deciziilor CNSC, pentru apărarea intereselor ofertantului căruia i-a fost atribuit contractul sau pentru apărarea intereselor autorităţii contractante;

Asistenţă în faţă instanţelor judecătoreşti competente pentru suspendarea efectelor rezultatelor procedurilor de achiziţie publică şi a deciziilor CNSC;

Asistenţă în litigiile privind executarea contractelor atribuite în cadrul procedurilor de achiziţie publică;

Asistenţă cu privire la cererile formulate pentru acordarea de despăgubiri constând în costurile pregătirii ofertei ori ale participării la o procedura de atribuire.