CONFLICTE DE MUNCA

Negocierea termenilor si conditiilor încheierii, modificarii, încetarii contractelor de munca, şi asistenta si reprezentarea în fata instantelor judecatoresti in litigiile nascute din raporturilor de munca;

Clauze de neconcurenţă, confidenţialitate şi alte clauze specifice contractului de muncă;

Proceduri de concediere;

Litigii vizând executarea şi încetarea contractelor de muncă.