CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT CONDIŢIILE LEGALE

CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT  CONDIŢIILE LEGALE

CORONAVIRUS: AMÂNAREA PLĂŢII RATELOR DE CREDIT

CONDIŢIILE LEGALE

În contextul economic şi social actual în care obligaţiile contractuale nu mai pot fi executate în conformitate cu aspectele avute în vedere la momentul încheierii contractului şi pentru că obiectivul declarat al Guvernului este nu abandonarea raporturilor contractuale, ci renegocierea şi adaptarea la aceste condiţii, în materia contractelor bancare s-a emis Ordonanţa de urgenţă nr. 37/30.03.2020, prin care se derogă de la prevederile legale care reglementează contractele de credit şi operaţiunile de leasing şi acordă posibilitatea celor antrenaţi în contracte de credit bancare şi contracte de leasing să solicite amânarea plaţii ratelor bancare, a dobânzii şi a comisioanelor aferente.

1. DOMENIUL DE APLICARE
Având în vedere prevederile art. 2 din OUG nr. 37/2020, prevederile Ordonanţei se aplică următoarelor contracte:
– Contractele de credit pentru consumatori;
– Contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile;
– Operaţiunilor de leasing şi societăţilor de leasing.

2. PERIOADA PENTRU CARE POATE FI SOLICITATĂ SUSPENDAREA
Potrivit art. 2 alin. (1) din Ordonanţă suspendarea poate fi dispusă pe o durată de până la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.

3. CONDIŢII
A). Condiţii cu privire la contractul de credit:
a). Creditul să nu fi ajuns la maturitate;
b). Creditorul să nu fi fost declarat scadent anticipat, anterior intrării în vigoare a OUG 37/2020;
c). Creditul să nu înregistreze restanţe la data instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României
SAU
Debitorul să fi efectuat plata acestor restante până la data solicitării suspendării obligaţiei de plată.
B). Condiţii special impuse persoanelor juridice, legate de activitatea acestora:
a). Veniturile celor care solicită aplicarea măsurii prevăzute de OUG 37/2020 să fi fost afectate direct sau indirect de situaţia gravă generată de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;
b). Solicitantul să îşi fi întrerupt activitatea total sau parţial ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente potrivit legii, pe perioada stării de urgenţă decretate,
c). Solicitantul să deţină certificatul de situaţii de urgenţă emis de Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, prin care se constată, în baza declaraţiilor pe propria răspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie şi februarie 2020 sau întreruperea parţială sau totală a activităţii ca efect al deciziilor emise de autorităţile publice competente pe perioada stării de urgenţă decretate;
d). Solicitantul să nu se afle în insolvenţă la data solicitării suspendării rambursării creditului, conform informaţiilor disponibile pe pagina web a Oficiului Naţional al Registrului Comerţului.

4. NECESITATEA OBŢINERII CERTIFICATULUI DE SITUAŢIE DE URGENŢĂ
Potrivit prevederilor Ordinului 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2, certificatele de situaţie de urgenţă pot fi emise în două forme:
a) TIP 1 (ALBASTRU) – pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă întreruperea totală sau parţială a activităţii, ca urmare a deciziilor emise de autorităţile publice competente, potrivit legii, în perioada stării de urgenţă decretate;
b) TIP 2 (GALBEN) – pentru solicitanţii care cer acordarea acestuia în baza declaraţiei pe propria răspundere din care rezultă înregistrarea unei diminuări a încasărilor în luna martie 2020 cu un procent de minimum 25% faţă de media încasărilor din perioada ianuarie-februarie 2020.

5. PROCEDURA DE OBŢINERE A SUSPENDĂRII DE LA PLATA RATELOR, DOBÂNZILOR ŞI COMISIOANELOR
A). Transmiterea către bancă a unei solicitări în acest sens
– Solicitarea se transmite în format letric sau prin poşta electronică, la datele de contact precizate în contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanţă oferit de creditor,
– Solictarea poate fi transmisă şi pe cale orală, prin telefon, la un număr de telefon dedicat care va fi anunţat de către fiecare creditor pe pagina sa de internet, situaţie în care creditorul are
obligaţia înregistrării convorbirii.
B). TERMENUL DE DEPUNERE AL CERERII: cel mai târziu până la 45 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
C). ANALIZAREA CERERII: Banca va analiza solicitarea şi o va aproba în condiţiile prevăzute în normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
D). DE CÂND VA PRODUCE EFECTE SUSPENDAREA: Prelungirea duratei contractuale va produce efecte de la data comunicării solicitării de suspendare adresate creditorilor pentru solicitările aprobate de creditori.
E). CUM SE VA PRODUCE MODIFICAREA CONTRACTULUI DE CREDIT:

Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor OUG 37/2020 se va produce prin efectul legii, fără încheierea de acte adiţionale. În termen de 30 de zile de la primirea solicitării, creditorul va notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.

6. CE SE ÎNTÂMPLĂ CU SUMA CARE NU A FOST ACHITATĂ CA URMARE A SUSPENDĂRII – RESTITUIREA SUMEI SE VA FACE ÎN MOD EŞALONAT
Dobânda datorată de debitori corespunzătoare sumelor scadente a căror plată este suspendată se va capitaliza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare.
Capitalul astfel majorat se va plăti eşalonat pe durata rămasă până la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare.
Pentru persoanele fizice, dobânda aferentă perioadei de suspendare se va calcula potrivit prevederilor contractului de credit şi va reprezenta o creanţă distinctă şi independentă în raport cu celelalte obligaţii izvorâte din contractul de credit.
La această creanţă dobânda este 0% şi plata de către debitor a acestei creanţe se va face eşalonat, în 60 de rate lunare egale, începând cu luna imediat următoare încheierii perioadei de amânare.
Astfel, în vederea obţinerii facilităţii acordate de prevederile OUG nr. 37/2020, recomandarea este de a analiza în concret situaţia financiară în care solicitantul se află la acest moment şi încadrarea acesteia întruna dintre cele două situaţii pentru care se poate emite certificatul de situaţie de urgenţă, conform Ordinului nr. 791/2020 şi ulterior acestui aspect, formularea unei cereri către instituţia bancară cu solicitarea de amânare a ratelor, dobânzii şi comisionelor aferente Contractul de credit.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *