DREPT BANCAR

Acţiuni în constatarea caracterul abuziv al clauzelor contractuale;

Contestaţii la executare având la bază contracte de credit;

Contestaţii, notificări, acţiuni întemeiate pe Legea dării în plata (Legea nr. 77/2016);

Acţiuni privind operaţiunile cu cambii, bilete la ordin şi cecuri.