Experienta profesionala

OANCEA ADELA MONICA JASMINE

SCA Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen
Avocat Colaborator – Departamentul litigii

Drept comercial / bancar
o Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a unor importante instituţii bancare în peste 500 de litigii de drept bancar şi protecţia consumatorilor – acţiuni în constatarea caracterul abuziv al clauzelor contractuale, contestaţii la executare, acţiuni întemeiate pe Legea dării in plată (Legea nr. 77/2016);
o Redactarea întâmpinărilor, căilor de atac ordinare şi extraordinare, notelor de şedinţă şi a concluziilor scrise în litigiile anterior menţionate;
o Reprezentarea în faţa instanţelor de judecată a unui important lanţ de supermarketuri în litigii de drept consumerist: plângeri contravenţionale având ca obiect conformitatea cu normele legale a modului de etichetare, comercializare şi promovare a produselor;
o Redactarea plângerii contravenţionale împotriva procesului – verbal prin care au fost constatate abateri cu privire la modul de comercializare, promovare şi etichetare a bunurilor;

Proprietate intelectuală
o Reprezentarea unui unui important lanţ de supermarketuri în litigii având ca obiect contrafacerea mărcii şi decăderea titlularului din dreptului de a utiliza exclusiv marca

Antico si Asociatii
Avocat Colaborator Senior – Departamentul litigii

Drept comercial

o Redactarea cererilor de executare silita, mentinerea legaturii cu executorului judecatoresc pe tot parcursul procedurii;
o Redactarea contestatiei la executare/intampinarii la contestatia la executare/ alte documente procesuale/procedurale in legatura cu executarea silita initiata;
o Recuperari creante de la debitori romani si straini, prin procedura de drept comun, procedura cererilor de valoare redusa, somatie europeana de plata sau procedura europeana pentru cereri de valoare redusa;
o Redactarea cererilor avand ca obiect pretentii izvorate din contracte incheiate intre profesionisti; Drept societar:
o Redactarea cererilor de chemare in judecata avand ca obiect excludere asociat, dizolvare societate; Achiziţii publice:
o Redactarea notificarilor prealabile, contestatiei la CNSC si a plangerii in fata Curtii de Apel;
o Consultanta in vederea formularii raspunsurilor la clarificarile solicitate de autoritatile contractante;
o Obtinerea autorizatiilor/ certificatelor solicitate prin documentatia de atribuire;

Drept civil
o Redactarea actiunilor avand ca obiect contestarea despagubirii datorate in urma exproprierii; o Redactarea actiunilor avand ca obiect rezolutiunea/rezilierea contractelor;

Activităţi de reprezentare si negociere
o Asigurarea reprezentarii in fata instantei de judecata pentru litigiile mai sus mentionate, mentinerea legaturii cu autoritatile/ institutiile implicate, stabilirea strategiei cu clientul, raportarea periodica catre client a stadiului litigiului;
o Participarea la negocieri in aspecte privind contractele de achiziţie publica si contracte comerciale.;

SCA Corciu si Asociatii
Avocat stagiar

Dreptul asigurărilor
o Consultanţă şi asistenţă juridică pentru societăţi de asigurare cu preponderenţă în acţiuni în regres împotriva persoanei vinovate de producerea accidentului;
o Asistenţă juridică şi reprezentarea societăţii de asigurare în litigii având ca obiect recuperarea pagubelor/daunelor materiale rezultate din accidente auto;

Drept comercial

o Formulare şi redactare acţiuni în cereri de valoare redusă;
o Formulare şi redactare acţiuni în procedura necontencioasă (anulare bilet la ordin); Redactare opinii legale
o Identificarea soluţiilor pentru executare silită a cetăţenilor străini (obţinerea titlului executoriu european/somaţia europeană de plată/procedura de exequatur);
o Drept succesoral;

SCA Voinea si Asociatii
Avocat stagiar

Procedura insolvenţei

o Redactarea cererilor de deschidere a procedurii insolvenţei, depunerea declaraţiilor de creanţă;
o Redactarea contestaţiilor la tabelul de creanţe; o Contestarea măsurilor luate de administratorul / lichidatorul judiciar; o Redactarea acţiunilor în vederea atragerii răspunderii organelor de conducere; o Contestarea cererilor de deschidere a procedurii de insolvenţă; Drept civil
o Redactare acţiuni având ca temei de drept răspunderea civilă delictuală / contractuală;
o Identificarea soluţiilor în litigii întemeiate pe Legea nr. 290/2003 şi Legea nr. 10/2001; Drept administrativ şi achiziţii publice
o Redactarea contestaţiilor cu privire şa procedurile de atribuire a contractelor;
o Redactarea cererilor privind suspendarea procedurii de achiziţie publică;
o Redactarea acţiunilor în contencios administrativ; Drept comercial: procedura de executare silită; procedura ordonanţei de plată;
Drept fiscal: contestarea proceselor – verbale de control, a deciziilor de impunere şi a altor acte emise de autorităţile publice din domeniul fiscal;

EDUCAŢIE

Masterat – Achiziţii Publice 2014 — 2015
Universitatea Bucureşti

Licenţă în drept 01.10.2009 — 20.06.2013
Facultatea de Drept, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

CURSURI

Curs de limba engleză – English Road Language;
Curs de perfecţionare „Aspecte juridice în mediere. Medierea în cauzele civile; Medierea în cauzele penale” –
Almaro Training (23.11.2013 – 24.11.2013);
Curs de Formare Mediatori Pro Training Mediation, Bucureşti (România) (09.06.2013 – 22.06.2013); Curs în vederea admiterii la Institul Naţional al Magistraturii (2012 – 2013);

LIMBI STRAINE

Engleză; Franceză; Spaniolă

CALITATI

Capacitate de adaptare la condiţii noi, spirit de muncă în echipă, simţul responsabilităţii, atitudine pozitivă, persoană dinamică, gândire strategică, rezistenţă la stres.

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *