DREPTURI DE AUTOR SI PROPRIETATE INTELECTUALA

Drepturi de autor şi Proprietate intelectuală:
Drepturi de autor, mărci, indicaţii geografice;
Protejarea drepturilor de proprietate intelectuală şi industrială;
Contrafaceri și publicitate mincinoasă;
Litigii de proprietate intelectuală şi concurenţă;
Proprietate intelectuală şi industrială;
Raspunderea contractuală şi delictuală;
Consultantă, asistenţă şi reprezentare juridică.